Wie zijn wij?

Asbest Cleaning Services bvba is sinds 2017 door het FOD Waso erkend aannemer asbestverwijderingswerken en dit overeenkomstig het KB van 16 maart 2006.

Door deze certificatie kunnen we alle asbestverwijderingswerken uitvoeren volgens volgende technieken:

 • Eenvoudige handelingen
 • Couveusezak
 • Hermetische zone

Dit alles conform BELAC 7-05 (KB 28/03/2017)

Asbest Cleaning Services beschikt over eigen materiaal en is actief  in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië en dit zowel voor overheden, aannemers, sloopbedrijven, industriëlen, particulieren,….

Om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden beschikken we tevens over een interventieteam dat 24h/24h paraat staat ingeval van calamiteiten.

Wij kunnen ook zorgen voor:

 • aanvragen van milieuvergunning
 • melding werken aan het FOD Waso
 • opstellen van asbestinventarissen en beheersplannen
asbestorbeeld2@2x

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke kristallijne silicamineralen die bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De term is afgeleid van het Griekse ‘asbestos’ en betekent ‘onbrandbaar onvergankelijk’. Deze, voor het oog onzichtbare vezels, bezoedelen de lucht en kunnen door de mens worden ingeademd en geabsorbeerd.  De fijne vezels worden ingedeeld in twee groepen volgens hun kristallijne structuur:

 • Amfibolen zijn zeer stevige staafvormige silicaatvezels met een zeer lage oplosbaarheid in het longweefsel. Deze groep bevat de gevaarlijkste asbestsoorten, zoals amosiet of bruine asbest en crocidoliet of blauwe asbest. Ook anthophylliet, tremoliet en actinoliet behoren tot deze groep, maar komen minder vaak voor.
 • Serpentijnen bestaan uit silicaatvezels in de vorm van een naar binnen toe opgerold blad. Ze blijven iets minder lang in het longweefsel aanwezig dan de andere soorten asbest, maar dat maakt ze niet minder gevaarlijk. Deze groep bevat onder andere chrysotiel, ook wel witte asbest genoemd.

Enkele van de toepassingen van asbest:

 • Als thermisch of akoestisch isolatiemateriaal, al of niet gespoten op muren, plafonds, leidingen,….
 • Isolatiekoord in branders, kachels,…
 • Brandwerende kledij en handschoenen,…
 • Brandwerende deuren,…..
 • Onderlaag voor vinylbedekking en dakbedekking,…
 • Remvoeringen,…
 • Gebonden asbestcementplaten, buizen, ventilatiekanalen, bloembakken, raamdorpels,…
 • Leien, golfplaten,…

Asbestverwijdering

 

Asbestsanering is een complexe materie waar veiligheid zeer belangrijk is. Onze vakmensen worden voortdurend bijgeschoold en begeleid. Hierdoor kunnen we onze klanten correct advies geven.

Na een asbestinventarisatie en haalbaarheidsstudie volgt de eigenlijke sanering.

Saneringswerken kunnen met behulp van één van de onderstaande drie technieken worden uitgevoerd:

 1. de techniek van eenvoudige handelingen
 2. de couveusezak methode
 3. de methode met de hermetisch afgesloten zone

De keuze van de toe te passen techniek hangt o.a. af van de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en met de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid.

De twee laatste technieken mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe erkende ondernemingen.

Voor elk van deze technieken worden de voorwaarden waaronder ze gebruikt mogen worden en de specifieke preventiemaatregelen uitvoerig beschreven.

Erkenningen, toezicht

 

 • Asbest Cleaning Services is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso).
 • Asbest Cleaning Services beschikt over het BELAC-Certificaat.
 • Asbest Cleaning Services beschikt over het VCA* attest.
 • Asbest Cleaning Services werkt continu onder toezicht van een onafhankelijk erkend labo en afgevaardigden van het FOD Waso afdeling Toezicht op het Welzijn op het Werk en/of het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

.