Privacy

De gegevens die u via deze website verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Asbestclaining , tunnelstraat 51 – B 3970 Leopoldsburg. De persoonlijke gegevens die bij de inschrijving worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Asbestcleaning-nieuwsbrief naar de abonnees. De adressen noch de persoonsgegevens worden aan derden meegedeeld, niet gratis en niet tegen betaling. De abonnees zullen geen ongevraagde publicitaire boodschappen of direct marketing e-mail van derden toegestuurd krijgen.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail info@asbestcleaning.be of per brief.

 

Disclaimer

Algemeen

Deze website werd met zorg gecreëerd, maarAsbestcleaning kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Ingeval links naar andere sites tot stand worden gebracht, al of niet met behulp van zoekinstrumenten, is Asbestcleaning niet aanspakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Asbestcleaning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht, © Asbestcleaning

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Asbestcleaning site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.